Om loggen

For at kunne dokumentere vores arbejde og den videre process har vi lavet en log, hvor vi i slutningen af hver (speciale)arbejdsdag vil reflektere over, hvad vi har fået ud af dagens arbejde.

Formatet er simpelt: 3-4 linjer af dagens outcome samt en ’næste gang skal vi’ og et billede.

Advertisements